Methoden

Mensen & Processen

“Solvus is dedicated to meet the strategic and structural, human and HR Cost related challenges of organisations today, and especially tomorrow.”

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar uw organisatie mee geconfronteerd wordt, zetten wij volop in op mensen en processen. Samen dragen ze bij aan een adequate uitbouw van uw organisatie in het bereiken van doelstellingen. Bij Solvus gaan we er daarom van uit dat processen en mensen hand in hand gaan.

MENSEN

Uw mensen zijn één van uw belangrijkste assets. Wij gaan steeds uit van de sterktes van ieder individu. Zo zoeken we steeds naar de opportuniteiten voor uw bedrijf of uw mensen in plaats van naar de blokkades. Door middel van opleiding of interne heroriëntatie halen we het beste in uw werknemers naar boven.

Ook indien het noodzakelijk blijkt om besparingen door te voeren met impact op uw Human Recources (HR) trachten we te zoeken naar de meest haalbare oplossing voor alle partijen.
Deze persoonlijke aanpak zit in het DNA van onze consultants. Ze zijn één voor één experts in hun vak met oog voor de verschillende dimensies van uw bedrijf.

PROCESSEN

Solvus is een sterk procesgedreven partner. Door middel van modulaire oplossingen en intelligente processen behouden we de controle over de verschillende dimensies van uw uitdagingen. Onze Solvus methodologie® heeft een bewezen effectiviteit doorheen verschillende cases.

Afhankelijk van de noden en uitdagingen die u op uw pad tegenkomt gaat Solvus aan het werk om de gewenste return on investment te bereiken.

Het Solvus Manifest

Solvus is een betrouwbare en daadkrachtige partner. Onze engagementen werden opgenomen in het Solvus manifest: een overzicht van de beloften die wij maken en nakomen. Elk van deze krachtlijnen zijn leidend voor iedereen in ons bedrijf. Ze zijn de basis om ons aanbod verder uit te bouwen volgens uw noden.

KLANT EN KOSTEN CENTRAAL

Wij werken aan uw business, niet de onze. Kosten verlagen op een positieve manier is onze kernfocus.

DE EXTRA MIJL

Wij gaan door waar anderen stoppen. Solvus focust op de strategische implementatie op de lange termijn. Wij implementeren onze consultancy aanbevelingen na gemeenschappelijke validatie, met duurzame verandering als doel.

DICHTBIJ

Wij zijn steeds dichtbij. We dompelen onszelf onder in uw organisatie om een project te realiseren, maar we hebben ook een sterke kennis van de lokale markt, in diens globale context.

MENSELIJK KAPITAAL

Wij zien uw mensen als individuen, niet als nummers.
Onze werknemers zijn onze sterkte, uw werknemers zijn uw sterkte.

EXPERTISE EN ‘OPERATIONAL EXCELLENCE’

Solvus heeft een sterke expertise, gebaseerd op succesvolle cases en deskundige consultants. Deze expertise is onze leidraad om uit te blinken in operational excellence.

ECOSYSTEEM

Wij werken samen met geprefereerde, nationale en internationale, Solvus partners om onze services te vervolledigen. Dit wordt weerspiegeld in ons vier ogen principe.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken technologie om mensen te dienen, niet om technologie te dienen.

REGIE-ROL

Solvus speelt een centrale rol in elk proces: we houden het overzicht van alle actoren en aspecten voor geïntegreerde oplossingen.

TOEGANKELIJKHEID

U krijgt een eigen contactpersoon toegewezen die het project van A tot Z aanstuurt. Deze persoon zorgt ervoor dat alle stakeholders tevreden zijn alvorens een project gefinaliseerd wordt.

INTEGRITEIT EN PASSENDE WAARDEN

Integriteit en confidentialiteit zitten geworteld in ons DNA. Alle confidentiële informatie wordt na afloop van een project vernield om de betrouwbaarheid te garanderen. Onze consultants krijgen de keuze om een project te weigeren indien hun waarden niet overeenkomen met die van de klant. Zo verzekeren we dat u samenwerkt met mensen die volledig achter uw business staan.

GEGARANDEERD KWALITEIT

Solvus is aangesloten bij het MSPnetwerk. Zo weet u zeker dat onze dienstverlening voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Vier ogen principe

Solvus stelt zich op als een partner. Niet enkel van uw bedrijf, maar ook van andere organisaties met specifieke competenties en kennis binnen bepaalde domeinen. Dit uit zich in ons vier ogen principe en het Solvus ecosysteem.

VIER OGEN PRINCIPE:

Als onderdeel van ons ecosysteem hanteren we het vier ogen principe. Dit houdt in dat we voor complexe en delicate vraagstukken met betrekking tot uw personeelsbeleid steeds beroep doen op externe specialisten als een vorm van kwaliteitscontrole. Door de combinatie van Solvus en externe partner kunnen we fouten en onzekerheden vrijwel volledig uitsluiten. Zo kan u de regiefunctie van uw HR-gerelateerde vraagstukken zonder zorgen uit handen geven.

ECOSYSTEEM:

Samen met onze geprefereerde partners vormt Solvus een ecosysteem. Zo werken we onder andere nauw samen met juridische experts die een aanvulling vormen op onze eigen juridische afdeling. Maar ook op het vlak van IT verwierf onze groep in de afgelopen jaren meerderheidsaandelen in diverse bedrijven. Alle bedrijven in ons ecosysteem zijn geprefereerde partners. Net als bij onze klanten, streven we ook bij onze partners naar langetermijnrelaties met wederzijds vertrouwen, zodat ook onze partners dezelfde kwaliteit kunnen garanderen als wijzelf.