Contact

In ons privacy statement kunt u nalezen hoe uw gegevens worden verwerkt.

Adres
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere

Algemeen Telefoonnummer

06-38755883

GEA

06-42319149

Gemeente Emmen

06-41689613

Uniper

06-14221549

Email
info@solvus.nl

Heb je het vermoeden of bewijs van een misstand die in strijd is met gedragsregels? Denk aan discriminatie, intimidatie, belangenverstrengeling, inbreuk op de mededingingswetgeving, omkoperij of fraude/diefstal. Dan vragen we je dat, gezien de aard van situatie, om dit via dit formulier  bij ons te melden.