De meerwaarde van het MSPnetwerk

Werkt u samen met Solvus? Dan werkt u samen met een selecte deelnemer aan het MSPnetwerk. Dit verzekert u van dienstverlening met de hoogste kwaliteit. 

Strenge eisen garanderen hoge kwaliteitMSP
Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van het netwerk, moeten MSP’s zich committeren aan strenge regels en voldoen aan de hoogste standaarden. Ze moeten bijvoorbeeld voldoen aan alle wet- en regelgeving (zoals de eisen gesteld in de AVG) en jaarlijks de kwaliteit van hun dienstverlening toetsen. Daarnaast werken MSP’s uit het netwerk alleen samen met leveranciers die dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden nastreven. 

Wat levert het MSPnetwerk op voor u?
• U kunt met vertrouwen rekenen op de hoogste standaard in kwaliteit van MSP-dienstverlening

• U hebt de garantie dat wij werken volgens alle actuele nationale en Europese regels en wetten
• U weet zich ervan verzekerd dat wij als MSP daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren 

Meer weten over het MSPnetwerk?
Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen? Bezoek mspnetwerk.nl of neem contact op via info@solvus.nl.