Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA)

MET DE WET DBA VERANDEREN DE REGELS RONDOM HET INHUREN VAN FREELANCERS.

WAT HOUDT DE WET DBA IN

Door de Wet DBA zijn zowel u, als opdrachtgever, als de freelancer verantwoordelijk voor de opdracht die jullie met elkaar aangaan. Dit betekent dat in veel gevallen kritisch naar deze relatie gekeken moet worden. Als een freelancer voor u gaat werken, moeten de freelancer en u bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). Door gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst maakt u duidelijke afspraken met de freelancer en sluit u onder andere arbeidsrechtelijke risico’s uit.

 

VERSCHIL WERKNEMER / FREELANCER

Er moet een duidelijk verschil zijn tussen een dienstbetrekking of een overeenkomst van opdracht. Een freelancer is werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht, waarbij een of meer elementen van de arbeidsovereenkomst ontbreken, te weten persoonlijke arbeid en/of gezag.

De freelancer loopt financieel risico; geen opdracht betekent geen inkomsten, wanbetaling door opdrachtgever is een risico voor de freelancer. Ook is de freelancer verantwoordelijk voor de hulpmiddelen die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren en doet daar zelf de investeringen voor.

Verschil werknemer en freelancer

 

BEPERKEN RISICO’S

De Wet DBA geeft niet direct vrijwaring voor het uitvoeren van een opdracht als freelancer. Er wordt kritisch gekeken naar de zelfstandigheid van de opdracht. Zowel u, als opdrachtgever, als de freelancer zijn aansprakelijk voor fiscale, juridische en arbeidsrechtelijke risico’s. Het is dus belangrijk om deze risico’s te beperken. 

De belangrijkste criteria

 • Controleer de inhoud van de opdracht en het ondernemerschap van de freelancer.
 • Werk met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.
 • Werk feitelijk conform de modelovereenkomst.
 • Blijf weg van een eventuele arbeidsrelatie.
 • Werk samen met een betrouwbare intermediair.

Tess Freelance

U WILT FREELANCERS INHUREN, MAAR ZIET EEN HOOP BEREN OP DE WEG. 

VEEL ADMINISTRATIEVE EN BUREAUCRATISCHE ROMPSLOMP EN BOVEN DIT ALLES MAAKT U ZICH ZORGEN OVER DE MOGELIJKE RISICO'S? 

Freelance opdrachten lopen via het online portaal van Solvus Freelance; genaamd Tess Freelance

Via dit full service portaal worden freelance opdrachten van A tot Z afgehandeld. Makkelijk en efficiënt!  
Tess Freelance ontzorgt en adviseert u hierin volledig. Wij maken alles dat bij het inhuren van een freelancer komt kijken, voor zowel u als de freelancer, inzichtelijk, screenen de opdracht en adviseren in elke stap. Als intermediair zorgen wij vooraf en tijdig voor een goedgekeurde overeenkomst, conform de wet DBA zodat u fiscaal gevrijwaard bent. Deze kunt u digitaal accorderen. Daarnaast nemen wij ook de complexe administratie over, beheren en bewaren het dossier, zodat u zich kunt richten op belangrijkere zaken. Alle diensten en uw managementinformatie is 24/7 toegankelijk online, maar mochten er zich toch vragen of omstandigheden voordoen waarvoor direct advies nodig is, is Solvus Freelance telefonisch en per mail bereikbaar.

 

DE VOORDELEN VAN SOLVUS FREELANCE

 • Wij nemen uw administratie van de inhuur van freelancers over; 
 • Een volledig digitaal systeem met e-mails bij controle en accordering;
 • U heeft altijd inzicht en grip op uw inhuur; 
 • Het portaal beheert en bewaart het dossier van freelancers (tot 7 jaar); 
 • Wij nemen  de juridische, arbeidsrechtelijke en fiscale risico’s over (bij geen gezagsverhouding);  
 • Er is altijd actuele kennis van de complexe wet- en regelgeving (Wet DBA); 
 • Onze servicedesk met vaste experts staat voor u klaar (telefonisch en per e-mail); 
 • Wij geven u advies bij het redigeren van projectomschrijvingen; 
 • Ondersteuning aan betrokkenen bij do’s en dont’s voor inhuur van freelancers;  
 • U heeft 24/7 toegang tot managementinformatie.

 

U HEEFT EEN GESCHIKTE FREELANCER GEVONDEN. WAT NU? 

 • De opdracht wordt door u of een van uw collega’s in het online portaal aangemeld; 
 • Na de pre-screening van de opdracht wordt de freelancer gevraagd de gegevens te controleren en (waar nodig) aan te vullen; 
 • De conceptovereenkomst wordt opgesteld. Deze kan nu door u en de freelancer geaccordeerd worden; 
 • Zodra de overeenkomst is vrijgegeven, ontvangt u de definitieve overeenkomst en worden de urenregistratie en facturatie in orde gemaakt;
 • Als u niet met een eigen urenregistratiesysteem werkt, ontvangt u van ons inlogcodes voor ons systeem om de uren van de freelancer te accorderen.

NIEUWSGIERIG NAAR TESS FREELANCE?

Tess Freelance


 

Dienstverlening / Contractmanagement

OM ZORGELOOS AAN DE SLAG TE GAAN, HEEFT SOLVUS FREELANCE EEN ONLINE PORTAAL; TESS FREELANCE.

Opdrachten worden via Tess Freelance aangemeld en volledig digitaal afgehandeld. Naast het afsluiten van de overeenkomst, verloopt ook het facturatieproces volledig digitaal. 


Flow zzp

Via Tess Freelance heeft u ten alle tijden inzicht in al uw lopende freelance opdrachten. Zonder enig noodzakelijk contact met ons kunt u volledig uw freelancers in het portaal beheren. Om risico’s te beperken werkt Solvus Freelance met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. 

Kortom meer tijd voor u om zich op andere zaken te richten.

 

CONTRACTMANAGEMENT

Solvus Freelance faciliteert u op het gebied van freelance contractmanagement en facturatie. Wij  contracteren en factureren freelancers. Wij ontzorgen u in uw processen rondom de inhuur van freelancers. Dit geldt voor freelancers die via een intermediair geworven zijn, maar zeker ook voor alle freelancers die op dit moment binnen uw organisatie werkzaam zijn.

Fee 

Voor het uitvoeren van de volledige screening, het opstellen van de modelovereenkomst en het financieel en administratief beheren van de overeenkomst met de freelancer brengt Solvus Freelance kosten in rekening. Welke kosten dit zijn is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de intensiteit van contact die u wenst en het aantal freelancers die u in Tess Freelance wilt onderbrengen.

Voor een persoonlijk voorstel gaan wij graag met u in gesprek.

 

WELKE OVEREENKOMST PAST BIJ U

De inzet van de freelancer kan via Solvus Freelance op twee manieren worden gerealiseerd. 
Wij kunnen als bemiddelaar optreden, waarbij de freelancer en u als opdrachtgever via ons een overeenkomst van opdracht sluiten (bemiddelingsovereenkomst). U gaat hiermee rechtstreeks een overeenkomst van opdracht met de freelancer aan, waarbij Solvus Freelance de administratie uit handen neemt. Dit wordt ook wel een driepartijen-overeenkomst genoemd.

Daarnaast kan Solvus Freelance rechtstreeks een overeenkomst  van opdracht met de freelancer aangaan, waarbij wij formeel opdrachtgever worden en de freelancer bij u (de Derde) een opdracht gaat uitvoeren (Tussenkomstovereenkomst).

Bemiddelingsovereenkomst

In geval van een bemiddelingsovereenkomst sluiten de freelancer en u rechtstreeks een overeenkomst van opdracht, op grond waarvan de freelancer voor u werkzaamheden gaat verrichten. Solvus Freelance sluit daarnaast met de freelancer en u een overeenkomst voor de te verrichten dienstverlening. 
Solvus Freelance maakt hierbij gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde driepartijen bemiddelingsovereenkomst. Een bijkomend voordeel, er is maar één overeenkomst nodig om alle afspraken tussen de drie partijen vast te leggen. 

Tussenkomstovereenkomst

In geval van tussenkomst sluit de freelancer een overeenkomst van opdracht rechtstreeks met Solvus Freelance. Daarnaast sluiten Solvus Freelance met u een overeenkomst betreffende de inzet van de freelancer bij uw organisatie. Solvus Freelance maakt hierbij gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde tussenkomstovereenkomst, waardoor alle risico's beperkt worden. Een bijkomend voordeel, u heeft alleen een overeenkomst met Solvus Freelance. Wij nemen de risico's van u over. 

VRIJBLIJVENDE RISICO ANALYSE

Om risico’s inzichtelijk te krijgen en te beperken bieden wij de mogelijkheid om de dossiers van uw freelancers te screenen. Op basis hiervan brengen wij dan een advies uit, zodat u kan zien waar de eventuele risico’s liggen en wat er voor nodig is om deze te beperken. Wij maken graag voor u een persoonlijk voorstel. 


Over ons

Solvus Freelance faciliteert in het proces van het inhuren van freelancers. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een snel en makkelijk proces. Contractmanagement en facturatie in een online portaal, die 24/7 toegankelijk is. 

Opdrachtgevers hebben inzicht en zekerheid in het proces. Daarnaast nemen wij ook nog risico’s over wat betreft de inhuur van freelancers.

Solvus Freelance

Businesscard Tess Freelance