Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA)

MET DE WET DBA VERANDEREN DE REGELS RONDOM HET AANNEMEN VAN EEN OPDRACHT VOOR U ALS FREELANCER.

 

WAT HOUDT DE WET DBA IN

Door de wet DBA zijn zowel u, als freelancer, als de opdrachtgever verantwoordelijk voor de opdracht die jullie met elkaar aangaan. Dit betekent dat in veel gevallen kritisch naar deze relatie gekeken moet worden. Als u voor een opdrachtgever gaat werken, moeten u en de opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). Door gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst maakt u duidelijke afspraken met de opdrachtgever en sluit u arbeidsrechtelijke risico’s uit.

 

BEPERKEN RISICO’S

De Wet DBA geeft niet direct vrijwaring voor het uitvoeren van een opdracht als freelancer. Er wordt kritisch gekeken naar de zelfstandigheid van de opdracht. Zowel u, als freelancer, als uw opdrachtgever zijn aansprakelijk voor fiscale, juridische en arbeidsrechtelijke risico’s. Het is dus belangrijk om deze risico’s te beperken.

De belangrijkste criteria

 • Voer uw opdracht zelfstandig uit;
 • Werk met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst;
 • Handel conform hetgeen in de modelovereenkomst is overeengekomen;
 • Voorkom een arbeidsrelatie; leg uw verantwoordelijk en aansprakelijkheid goed vast en zorg voor eigen hulpmiddelen;
 • Werk samen met een betrouwbare intermediair.

Tess Freelance

FREELANCE OPDRACHTEN LOPEN VIA HET ONLINE PORTAAL VAN SOLVUS FREELANCE; TESS FREELANCE.

 

Via ons full service portaal worden freelance opdrachten van A tot Z afgehandeld. Makkelijk en efficiënt!  

U wilt aan de slag bij uw opdrachtgever, maar heeft geen behoefte aan alle drempels, administratieve en bureaucratische rompslomp, en boven dit alles wilt u de risico’s beperken die het werk met zich meebrengt.

DE VOORDELEN VAN SOLVUS FREELANCE

 • Dankzij een volledig digitaal proces zijn opdrachten en overeenkomsten altijd toegankelijk, vanaf iedere locatie; 
 • Hier kunt u altijd terecht voor vragen over de opdracht of uw overeenkomst; 
 • Een volledig digitaal systeem met e-mails bij controle en accordering;
 • U heeft 24/7 inzicht in uw freelance opdrachten; 
 • Er is expertise op het gebied van fiscale, juridische en arbeidsrechtelijke risico’s; 
 • We nemen uw administratie uit handen door reversed billing. U hoeft dus geen factuur meer te sturen!

STEL U HEEFT EEN OPDRACHT, WAT NU?

 • Eerst zullen wij met uw opdrachtgever om tafel gaan om afspraken te maken;
 • Vervolgens wordt de opdracht wordt als eerste ingevoerd in het online portaal; 
 • Na de pre-screening van de opdracht, wordt u gevraagd uw gegevens te controleren en (waar nodig) aan te vullen; 
 • Vervolgens wordt de conceptovereenkomst opgesteld.  Deze kan nu door u en de opdrachtgever geaccordeerd worden; 
 • Zodra de overeenkomst is vrijgegeven, ontvangt u de definitieve overeenkomst en worden de urenregistratie en facturatie in orde gemaakt;
 • Vervolgens ontvangt u inlogcodes voor het urenregistratiesysteem.

 

NIEUWSGIERIG NAAR TESS FREELANCE?

Tess Freelance


 

 

Dienstverlening

U wordt ingehuurd op basis van uw expertise.

Organisaties hebben  deze expertise nodig voor een bepaalde opdracht of project. Om zorgeloos aan de slag te gaan, heeft Solvus Freelance een online portaal; genaamd Tess Freelance
Opdrachten worden via dit portaal aangemeld en volledig digitaal afgehandeld. Na het afsluiten van de overeenkomst, verloopt ook het facturatieproces volledig digitaal. U kunt zich hierdoor volledig richten op uw nieuwe opdracht.  

Flow zzp

CONTRACTMANAGEMENT

Solvus Freelance ondersteunt u op het gebied van contractmanagement en facturatie. Wij ontzorgen in de processen rondom uw opdracht bij de opdrachtgever. 

WELKE OVEREENKOMST PAST BIJ U

De inzet van u kan via Solvus Freelance op twee manieren worden gerealiseerd. Wij kunnen als bemiddelaar optreden, waarbij de opdrachtgever en u via ons een overeenkomst van opdracht sluiten (bemiddelingsovereenkomst). Dit wordt ook wel een driepartijen-overeenkomst genoemd. 
Daarnaast kan Solvus Freelance rechtstreeks een overeenkomst  van opdracht met u afsluiten, waarbij u vervolgens een opdracht bij de Derde (de betreffende organisatie) kunt uitvoeren. 

Bemiddelingsovereenkomst

In geval van bemiddeling sluiten u en de opdrachtgever  een overeenkomst van opdracht, op grond waarvan u voor deze opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten. Solvus Freelance sluit daarnaast met u en de opdrachtgever een overeenkomst voor de overeengekomen dienstverlening. Solvus Freelance maakt hierbij gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde driepartijen bemiddelingsovereenkomst. Een bijkomend voordeel, er is maar één overeenkomst nodig waarin de afspraken tussen de drie partijen worden vastgelegd. 

Tussenkomstovereenkomst

In geval van tussenkomst sluit u een overeenkomst van opdracht rechtstreeks met Solvus Freelance. Daarnaast sluiten Solvus Freelance en de Derde (organisatie waar opdracht wordt uitgevoerd) opdrachtgever een overeenkomst van opdracht betreffende uw inzet bij de Derde. Solvus Freelance maakt hierbij gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde tussenkomstmodelovereenkomst.

DEBITEURENMANAGEMENT

Solvus Freelance biedt, naast de standaard betalingstermijn, de mogelijkheid debiteurenmanagement af te kopen. U kunt kiezen uit Debiteurenmanagement Basis of Debiteurenmanagement Uitgebreid. 
Wanneer u gebruik wenst te maken van deze dienstverlening, dan kunt u tijdens de aanmeldprocedure uw keuze selecteren in het portaal.

 

BEMIDDELINGSKOSTEN

Bij Solvus Freelance draait het om het bieden van oplossingen voor freelancers. Wij gaan verder dan alleen het bieden van administratieve oplossingen, ook op het gebied van acquisitie en (vervolg)opdrachten biedt Solvus Freelance in samenwerking met de werkmaatschappijen van USG People oplossingen.  Wij brengen u graag met onze collega’s in contact voor het vinden van een freelance opdracht.

OVER ONS

Solvus Freelance faciliteert in het proces van het inhuren van freelancers. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een snel en makkelijk proces. Contractmanagement en facturatie in een online portaal, die 24/7 toegankelijk is. 

Opdrachtgevers hebben inzicht en zekerheid in het proces. Daarnaast nemen wij ook nog risico’s over wat betreft de inhuur van freelancers.

Solvus Freelance

Businesscard Tess Freelance