Contingent workforce management

VAN AANVRAAG TOT FACTURATIE

Door het verlagen van uw kosten en het verhogen van uw efficiëntie, voorziet Solvus uw bedrijf in positieve transformatie. Onze oplossingen richten zich op het veerkrachtiger, sterker en flexibeler maken van de belangrijkste assets binnen uw HR-value chain, namelijk uw medewerkers.

De noodzaak aan specifieke profielen in bedrijven verandert sneller dan ooit. Bedrijven doen daardoor meer en meer beroep op externe leveranciers voor het invullen van tijdelijke of zeer complexe personeelsbehoeften. Een grote hoeveelheid aan freelancers en consultants leidt vaak tot een onoverzichtelijk en moeilijk controleerbare situatie waarbij bedrijven de grip op hun Human Recources verliezen.

Solvus begeleidt bedrijven in het rekruteren en managen van hun ‘contingent workforce’ via de dienstverlening Managed Service Provider. Leveranciermanagement heeft als doel uw kosten en tijd efficiënter in te zetten. Bovendien sluit u met MSP tal van risico’s uit die verbonden zijn aan werken met externe leveranciers. Zo bewaart u de gemoedsrust over de volledige value chain.

CENTRALE AANSTURING MET EEN OBJECTIEVE KIJK

Solvus stelt een aanbod samen op basis van uw situatie. Van administratieve afhandeling tot het totale beheer. Centralisatie van uw tijdelijke krachten vereenvoudigt vergelijkbaarheid op het vlak van volumes, tarieven en kwaliteit. Onze database geeft toegang tot een benchmark uit tal van sectoren waardoor een objectieve vergelijking gemaakt kan worden. Deze inzichten worden geconcretiseerd in rate cards die het maximale tarief per profiel beschrijven. Via een Vendor Management System (VMS) worden uw werkprocessen geconsolideerd en beheerd. Hierbij werken we met uw reeds bestaande VMS systeem, of onze eigen software die gepersonaliseerd en uitgebreid kan worden naar uw behoeften.

DE GEKNIPTE EXPERTISE VOOR UW BEDRIJF

Onze consultants en projectmanagers kunnen bogen op jaren ervaring en zijn specialisten binnen uw vakdomein. Wij starten steeds vanuit een dialoog waardoor we in staat zijn uw behoeften te capteren en actief op zoek te gaan naar de geknipte oplossing voor uw uitdagingen. Zo werken we niet enkel aan implementatie, maar denken we actief mee over uw strategische HR-uitdagingen.

Respect voor klant en leverancier vormt hierbij een van onze kernwaarden. We streven lange termijn relaties met u en uw leveranciers na met een win-win situatie voor alle partijen.

EEN PROCESMATIGE AANPAK

 • Opstellen van een tijdslijn: u krijgt vanaf de start inzicht in wat u van ons kan verwachten
 • Voorstellen projectteam: experts in hun vakgebied met jaren ervaring en een sterke kennis van de markt waarin u opereert
 • Procesworkshops: bepalen van huidige situatie, ideale situatie en de weg daar naartoe
 • Prioritisatie en vastleggen deadlines
 • PRINCE2 methode. Een internationale methodiek die haar daadkracht al vaak bewezen heeft
 • Projectmanagement met duidelijke en structurele communicatie. Hierbij staat u als klant steeds centraal

Project-mgmt-e1442353084232

ONZE STERKTES

 • Flexibiliteit: onze processen worden afgestemd op uw organisatie.
 • Zekerheid: u krijgt grip op de situatie: wij bieden u objectieve inzichten en koppelen continu naar u terug.
 • Controle: Solvus maakt aanbevelingen, maar u behoudt op elk moment van het proces de beslissingsmacht.
 • Vereenvoudiging: Wij nemen zowel administratief als bij implementatie uw werk uit handen waardoor u tijd en kosten bespaart.
 • Objectief: uw leveranciers worden objectief onder de loep genomen.
 • Respect voor uw bedrijf en uw leveranciers: wij streven steeds lange termijn relaties na.
 • PUBLIC-SOURCING – MSP VOOR OPENBARE INSTELLINGEN

Solvus ontwikkelde in samenwerking met haar partners ‘Public-Sourcing’ en ‘Connecting-Expertise’ een innovatieve methode voor het sourcen van specialisten in verschillende domeinen. Via een MSP programma dat gebouwd werd naar de vereisten van openbare overheden werd de doorlooptijd en kostprijs drastisch verlaagd.

Gespecialiseerde software stelt ons in staat experts te poolen en te selecteren op een efficiënte manier met oog voor kostenverlaging. Deze vernieuwende aanpak werd geïmplementeerd voor de Vlaamse overheid. Deze case werd in 2014 bekroond met de “Supply chain award”.

Als onafhankelijke vendor player zijn we in staat op elk ogenblik de meest geschikte tijdelijke consultant te zoeken, screenen, selecteren en contracteren aan marktconforme prijzen.

ONZE WERKWIJZE

3719_SOL_schemas_kwadraten_all-4-06-e1439993976543

 • Aanvraag van de klant
 • Publieke marktplaats
 • Instroom van geïnteresseerde dienstverleners
 • Vergelijking met benchmark
 • Bidding, matching, selecteren en interviewen
 • Rapportage (timesheet management, contractbeheer, …)