EXPERTISES

Bedrijven zijn genoodzaakt zich steeds sneller aan te passen aan de veranderende omgeving. Om te overleven in een competitieve markt moeten bedrijven  snel, wendbaar, veerkrachtig en dynamisch zijn. Zowel consumenten als de bredere markt verwachten namelijk dat bedrijven purpose-driven zijn en de juiste fit vinden met de waarden van hun doelgroepen. In de realiteit echter worden bedrijven nog te vaak afgeremd door trage of bureaucratische processen en een gebrek aan transparantie. Hier verandering in brengen start bij mensen.

TALENT IN EEN NIEUW PERSPECTIEF

De tijd waarin de invulling van jobs een kwestie van ‘tick the box’ was, ligt voorgoed achter ons. Daarom hanteert Solvus een andere benadering van talent. Wij bekijken mensen niet vanuit wie ze zijn, maar wel vanuit wie ze kunnen zijn. De match tussen individu en bedrijfscultuur wordt hierbij steeds belangrijker. Hierdoor breken we radicaal met het ‘hokjesdenken’ op basis van harde skills. Talent is hybride en verandert in de tijd. Solvus werkt continu aan de competenties van mensen zodat ze relevant zijn en blijven voor uw bedrijf en de arbeidsmarkt.

VERGROOT DE STRATEGISCHE VEERKRACHT VAN UW BEDRIJF MET SOLVUS

Solvus is een gespecialiseerde partner in het sterker en veerkrachtiger maken van bedrijven. Dit doen we via grondige analyse van uw human assets, om te anticiperen op noodzakelijke veranderingen vandaag en in de toekomst. Zo blijft u uw concurrenten steeds een stapje voor.

Deze strategische oefening start steeds bij een audit van uw human resources. Solvus kijkt op een kwalitatieve en kwantitatieve manier naar uw belangrijkste assets. De aanbevelingen  die we hieruit formuleren kunnen het eind- of het startpunt van onze consultancy opdracht zijn. U kiest zelf voor modulaire pakketten of voor een  geïntegreerd totaalpakket. Zowel voor onze aanbevelingen als voor de implementatie ervan, worden we gedreven door twee uitgangspunten: uw kosten verlagen én uw efficiëntie verhogen.

GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING DANKZIJ INTERN EN EXTERN ECOSYSTEEM

Solvus biedt een geïntegreerd en complementair aanbod om uw bedrijf op alle HR-dimensies slanker, veerkrachtiger en flexibeler te maken. Zo kijken we via onze kostenverlagingsprogramma’s of u uw patronale lasten reeds optimaal organiseert en of uw bedrijf op het juiste ‘gewicht’ zit in termen van menselijke assets (OMI: Organisation Mass Index).

Deze analyse stelt ons in staat na te gaan welke profielen onder- en overbezet zijn in uw bedrijf, maar ook welke competenties u best kan in- en outsourcen. Om op deze uitdagingen een antwoord te formuleren kunnen we beroep doen op onze specialisaties: Talent Acquisition, Performance and Development Management, Career Mobility en Contingent Workforce Management, werken we niet enkel bedrijfsbreed, maar ook op individueel niveau. Via een cafetariaplan krijgen uw werknemers zo zelf de kans om via opleiding en training hun competenties te verbreden en te versterken.

Samen vormen deze diensten het interne Solvus ecosysteem, waarbij verschillende expertises met elkaar in verbinding staan en voor elkaar toegevoegde waarde opleveren. Een sterke aanpak met inzicht in uw HR laat u toe te transformeren aan de snelheid van de markt, en uw human assets te aligneren met de doelstellingen en de cultuur van uw bedrijf. Zo functioneert Solvus als de veerkracht versterker die uw bedrijf bestand maakt tegen veranderingen in de toekomst.

Expertises-e1442352948247

PERFORMANTIE DOOR INNOVATIE

Onze performantie zit geworteld in vernieuwende en waterdichte systemen en processen. Zo werken we binnen onze dienstverlening steeds met een vier ogen  principe. Dit houdt in dat de experts binnen ons interne ecosysteem, voor erg complexe en uitdagende vraagstukken steeds beroep doen op geprefereerde partners in ons extern ecosysteem. Deze partners kunnen cross-checks uitvoeren bij complexe materie, maar ook onze eigen specialismen verruimen door hun kennis en ervaring. Zo omvat ons extern ecosysteem partners op het vlak van legal, payrolling, technologie, communicatie, ….